Text Box:

Waarom wordt je revolutionair?

Afdeling Rotterdam

Cronjestraat 41,

3072 XM Rotterdam

E: info@jongenstrijdbaar.nl

T: 06-47013448   

Contact Rotterdam

Afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148

1013 XC Amsterdam

E: info@jongenstrijdbaar.nl

T: 020 7855911

Bankrekening

NL54INGB0004428359

t.n.v. Stg.Rode Morgen

o.v.v JeS

 

Doneer

Afdeling Eindhoven

E: eindhoven@rodemorgen.nl

 

 

 

 

 

Copyright JeS@2014

Contact Amsterdam

Contact Eindhoven

Wil je ook een betere toekomst?

Ervaar je dat het leven te duur is, je zorgverzekering, school, ov, uitgaan enz. Kan je geen baan vinden of alleen op oproepbasis? Wil je ook opkomen voor vaste banen en een hoger loon?

Ben je tegen troepenzendingen naar Afghanistan? En tegen de imperialistische oorlogen in Irak, Noord-Afrika en talloze andere landen alleen voor grondstoffenroof en macht.

Vind je het ook een schandaal dat er zoveel armoede en ellende is in de wereld?

Vind je het ook niet goed, dat vluchtelingen zo slecht worden behandeld?

Ben je tegen troepenzendingen naar Afghanistan? En tegen de oorlogen in Irak en talloze andere landen?

Wil je vechten tegen racisme en fascisme en opkomen voor gelijkheid van ieder mens? Vind je ook dat de bezetting van Palestina moet stoppen?

Wil je je ook inzetten tegen de vernietiging van de natuur door opwarming van de aarde? Ben je het er mee eens dat alle kerncentrales gesloten moeten worden wereldwijd?

Jong en Strijdbaar, JeS!

Op 5 mei 2012 is er iets bijzonders gebeurd. Op die dag is er een Revolutionaire Jongerenorganisatie opgericht. De Jongerenorganisatie heet Jong en Strijdbaar, afgekort JeS. Het is een jongerenorganisatie van de Rode Morgen.

JeS is nu nog een kleine club met een groot doel voor ogen. JeS strijdt voor een maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking. Voor het echte socialisme.

Perspectief

JeS is een jongerenorganisatie die jongeren perspectief biedt. Een perspectief op solidair en vreedzaam samenleven. In een wereld zonder armoede en onrechtvaardige oorlogen. Een wereld die niet langer geregeerd wordt door het streven naar maximale winst van banken en grote bedrijven. Waar ook het milieu gered wordt van de jacht op winst en alle krachten worden ingezet om in de steeds groeiende behoeften van mensen te voorzien en het milieu te sparen.

Internationalisme

JeS zet zich in voor een wereld waar de mensen niet tegen elkaar opgezet worden door bijvoorbeeld racisme, maar internationalisme in de praktijk wordt gebracht. Onder het motto ‘vriendschap tussen de volkeren’ nemen we deel aan internationale arbeidersstrijd en internationale jongerenbijeenkomsten. JeS werkt samen in de strijd tegen imperialistische oorlogen – voor de bevrijdingsstrijd van de volkeren.

Georganiseerde strijd

JeS, dat zijn grote woorden. Toch heeft JeS de eerste stap gezet. Jongeren hebben nu de mogelijkheid om georganiseerd te strijden voor een betere toekomst. Alleen samen zijn we sterk.

Bij JeS en de Rode Morgen kan je alles leren wat nodig is om voor een betere toekomst te vechten. Scholing en studie gaan hand in hand met ervaringen in de praktijk. Zo ontstaat helderheid over de situatie in de wereld op dit moment en hoe die kan veranderen.

JeS is door jongeren van de grond af opgebouwd. Zo’n organisatie kan niet zomaar worden afgekondigd. We hebben gestudeerd over het marxisme leninisme, de wetenschap van de arbeidersbeweging, die tot de huidige tijd is ontwikkeld. We hebben actief meegedaan met acties voor goed en gratis onderwijs, tegen de crisismaatregelen en voor vaste banen. We organiseren ons ook in de bedrijven waar we werken.

Internationaal actief

We doen al enkele jaren actief mee aan Internationale Vrouwendag voor gelijke rechten van vrouwen en mannen en organiseren ons voor de rechten van werkende mensen op 1 mei. Internationaal organiseren we ons samen met andere jongeren, bijvoorbeeld met de jongeren van Rebell in Duitsland en op de eerste Internationale Vrouwenconferentie in Venezuela.

Zelfstandig en onafhankelijk

JeS kon worden opgericht, omdat we met die ervaringen onze uitgangspunten hebben gemaakt, onze regels hebben vastgesteld en hebben georganiseerd dat we financieel en organisatorisch onafhankelijk kunnen zijn.

Samen vullen we ons leven met waarde en zetten we ons in voor andere gewone mensen onder het motto ‘Dien het volk’.

Ben jij Jong en Strijdbaar? Doe mee en verander de maatschappij! Al jou talenten zijn bij JeS nodig en van harte welkom!

Voor de internationale socialistische revolutie!

Oprichtingsverklaring Jong en Strijdbaar, 29 september 2012

Deze problemen kunnen in de huidige maatschappij niet meer worden opgelost, waar alles draait om maximale winst voor enkelen. Het kapitalisme leidt altijd naar crisis. De lasten hiervan worden op de gewone mensen afgewenteld - wereldwijd. Het verzet hier tegen groeit. Er zijn stakingen, protesten, demonstraties en opstanden over de hele wereld.

De mensheid heeft de middelen en voorwaarden geschapen om iedereen een goed leven te kunnen verzekeren. Een andere wereld is mogelijk, als we ons organiseren, voor een revolutionaire verandering van de onrechtvaardige maatschappij waar we nu in leven. Naar het echte socialisme. Doe met ons mee! Doe mee met de revolutionaire jongerenorganisatie!

Jong en Strijdbaar - JeS!

Social Media

Karl Marx