De problemen kunnen in de huidige maatschappij niet meer worden opgelost, waar alles draait om maximale winst voor enkelen. Het kapitalisme leidt altijd naar crisis. De lasten hiervan worden op de gewone mensen afgewenteld - wereldwijd. Het verzet hier tegen groeit. Er zijn stakingen, protesten, demonstraties en opstanden over de hele wereld.

De mensheid heeft de middelen en voorwaarden geschapen om iedereen een goed leven te kunnen verzekeren. Een andere wereld is mogelijk, als we ons organiseren, voor een revolutionaire verandering van de onrechtvaardige maatschappij waar we nu in leven. Naar het echte socialisme. Doe met ons mee!

Dit zijn onze uitgangspunten:

1. Wij bouwen een revolutionaire jongerenorganisatie op die strijdt voor een maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking, voor het echte socialisme.

2. Wij zetten ons in voor een maatschappij waar geen onrechtvaardige oorlogen, armoede en racisme bestaan. Wij willen het kapitalisme, waar alles draait om de maximale winst van de grote monopolies en multinationals, vervangen door het echte socialisme dat mensen een toekomst biedt.

3. Om te weten hoe de wereld in elkaar zit, organiseren we scholing en studie, doen we onderzoek, organiseren we cursussen.

4. Toekomst hebben we alleen als we daar zelf voor vechten; dan kan niemand ons dat afnemen. Daarom leren we met hulp van de Rode Morgen zelf aan politiek te doen.

5. Bij JeS, Jong en Strijdbaar, leren we ons te organiseren op het werk, in de vakbond, op school of universiteit – tegen het crisisbeleid van de regering.

6. Wij smeden internationaal een hechte band. Onder het motto “vriendschap tussen de volkeren” nemen we deel aan de internationale arbeidersstrijd, internationale jongerenbijeenkomsten en werken we samen in de strijd tegen imperialistische oorlogen zoals in Irak en Afghanistan - voor de bevrijdingsstrijd van de volkeren.

7. Bij Jong en Strijdbaar, JeS, gaat het over ons hele leven – de school, het werk, sport, cultuur en vriendschap.

8. We leren met elkaar alles wat nodig is om de toekomst te bevechten – klussen, organiseren, studeren, schrijven, muziek maken, zingen en rappen, discussiëren, spandoeken maken, websites maken, lay-outen. Bij ons kan je jouw talenten inzetten om de wereld te veranderen. Alleen samen zijn we sterk!

Alles moet anders! Doe mee en verander de maatschappij!

Voor de internationale socialistische revolutie!

Over Ons: Uitgangspunten | Statuten

Uitgangspunten

Wij zijn Jong en Strijdbaar — jongerenorganisatie van de Rode Morgen.

Wij willen een betere toekomst. Wij willen een vaste baan hebben met goede loon en menswaardige leven. Wij zijn tegen de imperialistische oorlogen in Irak, Noord-Afrika en talloze andere landen. Wij vinden het een schandaal dat er zoveel armoede en ellende in de wereld is. We vechten tegen racisme en fascisme en komen op voor gelijkheid van ieder mens. We zetten ons in tegen de vernietiging van de natuur door opwarming van de aarde. We eisen dat alle kerncentrales gesloten moeten worden wereldwijd - nu!

Afdeling Rotterdam

Cronjestraat 41,

3072 XM Rotterdam

E: info@jongenstrijdbaar.nl

T: 06-47013448   

Contact Rotterdam

Afdeling Amsterdam

Hembrugstraat 148

1013 XC Amsterdam

E: info@jongenstrijdbaar.nl

T: 020 7855911

Bankrekening

NL54INGB0004428359

t.n.v. Stg.Rode Morgen

o.v.v. JeS

 

Doneer

Afdeling Eindhoven

E: eindhoven@rodemorgen.nl

 

 

 

 

 

Copyright JeS@2014

Contact Eindhoven

Contact Amsterdam

Statuten

JeS is door jongeren van de grond af opgebouwd. Zo’n organisatie kan niet zomaar worden afgekondigd. We studeren over het marxisme leninisme, de wetenschap van de arbeidersbeweging. We doen actief met acties voor goed en gratis onderwijs, tegen de crisismaatregelen en voor vaste banen. We organiseren ons ook in de bedrijven waar we werken. JeS werd opgericht, omdat we met die ervaringen onze uitgangspunten hebben gemaakt, onze regels hebben vastgesteld in de statuten en hebben georganiseerd dat we financieel en organisatorisch onafhankelijk kunnen zijn.

Jong en Strijdbaar - JeS!

Social Media

Ernesto "Che" Guevara