Over JeS

Wij zijn Jong en Strijdbaar — jongerenorganisatie van de Rode Morgen.

Wij willen een betere toekomst. Wij willen een vaste baan hebben met goede loon en menswaardige leven. Wij zijn tegen de imperialistische oorlogen in Irak, Noord-Afrika en talloze andere landen. Wij vinden het een schandaal dat er zoveel armoede en ellende in de wereld is. We vechten tegen racisme en fascisme en komen op voor gelijkheid van ieder mens. We zetten ons in tegen de vernietiging van de natuur door opwarming van de aarde. We eisen dat alle kerncentrales gesloten moeten worden wereldwijd – nu!


De problemen kunnen in de huidige maatschappij niet meer worden opgelost, waar alles draait om maximale winst voor enkelen.


Het kapitalisme leidt altijd naar crisis. De lasten hiervan worden op de gewone mensen afgewenteld – wereldwijd. Het verzet hier tegen groeit. Er zijn stakingen, protesten, demonstraties en opstanden over de hele wereld.

De mensheid heeft de middelen en voorwaarden geschapen om iedereen een goed leven te kunnen verzekeren. Een andere wereld is mogelijk, als we ons organiseren, voor een revolutionaire verandering van de onrechtvaardige maatschappij waar we nu in leven. Naar het echte socialisme. Doe met ons mee!

Onze uitgangspunten:

  1. Wij bouwen een revolutionaire jongerenorganisatie op die strijdt voor een maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking, voor het echte socialisme.
  2. Wij zetten ons in voor een maatschappij waar geen onrechtvaardige oorlogen, armoede en racisme bestaan. Wij willen het kapitalisme, waar alles draait om de maximale winst van de grote monopolies en multinationals, vervangen door het echte socialisme dat mensen een toekomst biedt.
  3. Om te weten hoe de wereld in elkaar zit, organiseren we scholing en studie, doen we onderzoek, organiseren we cursussen.
  4. Toekomst hebben we alleen als we daar zelf voor vechten; dan kan niemand ons dat afnemen. Daarom leren we met hulp van de Rode Morgen zelf aan politiek te doen.
  5. Bij JeS, Jong en Strijdbaar, leren we ons te organiseren op het werk, in de vakbond, op school of universiteit – tegen het crisisbeleid van de regering.
  6. Wij smeden internationaal een hechte band. Onder het motto “vriendschap tussen de volkeren” nemen we deel aan de internationale arbeidersstrijd, internationale jongerenbijeenkomsten en werken we samen in de strijd tegen imperialistische oorlogen zoals in Irak en Afghanistan – voor de bevrijdingsstrijd van de volkeren.
  7. Bij Jong en Strijdbaar, JeS, gaat het over ons hele leven – de school, het werk, sport, cultuur en vriendschap.
  8. We leren met elkaar alles wat nodig is om de toekomst te bevechten – klussen, organiseren, studeren, schrijven, muziek maken, zingen en rappen, discussiëren, spandoeken maken, websites maken, lay-outen. Bij ons kan je jouw talenten inzetten om de wereld te veranderen. Alleen samen zijn we sterk!

Alles moet anders! Doe mee en verander de maatschappij!
Voor de internationale socialistische revolutie!

jongeren voor het echte socialisme