Lenin over de taken van de jeugd

Jongeren hebben een belangrijke rol gespeeld in de Oktoberrevolutie in 1917 in Rusland. Veel arbeiders, boeren en soldaten die hebben meegedaan aan de revolutie waren jongeren. Later hebben ze tussen 1917 en 1922 meegevochten tegen het Witte Leger en alle buitenlandse imperialistische legers, die de Sovjet-Unie binnenvielen en de  revolutie ongedaan wilden  maken.   In 1917, het revolutiejaar, waren er geen communistische jongerenorganisaties. Heel veel jongeren organiseerden zich direct in de Communistische Partij van de Sovjet-Unie bij de bolsjewieken, of ze werden actief in de sovjets, de raden.

Leren!

Jongeren spelen een belangrijke rol in de opbouw van het socialisme na de revolutie, ze gingen zich ook als jongeren organiseren in de Communistische Jeugdbond. In 1920 sprak Lenin op het Derde Congres van de CommunistischeJeugdbond over de taken van de jeugd in een socialistische maatschappij. Hij vatte hun taak in e e n woord samen: “Leren”.  De jeugd heeft de taak om te leren leven in een nieuwe, socialistische maatschappij.


Dit leren, waarschuwde Lenin, mag niet alleen bestaan uit het lezen van boeken: daaruit ontstaan alleen maar schriftgeleerden, mensen die feiten kennen maar deze niet kunnen toepassen wanneer dat nodig is.


Schriftgeleerden zijn een product van de kapitalistische maatschappij waar theorie en praktijk niet met elkaar worden verbonden. De jeugd heeft de taak, dat wat ze geleerd hebben, te gebruiken. Lenin raadde de jeugdbonden aan om te helpen in de fabrieken en bij het verbouwen van groenten, omdat er een enorme schaarste aan voedsel was.

Jongeren en socialisme

Door de voortdurende invallen van alle buitenlandse legers gestuurd door onder meer Engeland, de VS
en Frankrijk, moesten jong en oud veel tijd, menskracht en middelen besteden aan oorlog in plaats van aan de opbouw van het socialisme.  Het is daarom een enorme prestatie dat de Sovjetvolkeren, mede door de grote inzet van de jeugd, het voor elkaar hebben gekregen om het land binnen tien jaar van een achtergebleven, doodarm land dat van alle kanten werd aangevallen, te veranderen in een socialistisch land. Een land waar arbeiders het voor het zeggen hebben, waar de boeren land hebben, een land dat geï ndustrialiseerd is, waar iedereen werk heeft, waar de vrouwen rechten hebben, waar de jongeren naar school gaan en waar gewerkt wordt in het algemeen belang.

Jong en Strijdbaar, JeS, de jongerenorganisatie van de Rode Morgen wil van die geschiedenis leren om een jongerenorganisatie op te bouwen. Voor de revolutionaire strijd  voor het socialisme en voor de toekomst voor de jeugd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *