Karl Marx – een leven voor revolutie

Op 5 mei 2018 is het 200 jaar geleden dat Karl Marx in het Duitse Trier werd geboren. Met behulp van zijn analyses van de maatschappij en de economie hebben werkende mensen over heel de wereld de kennis en inspiratie opgedaan om zich te gaan bevrijdenvan hun uitbuiters en onderdrukkers.


Marx heft zich zelf persoonlijk heel zijn leven ingezet voor de vooruitgang van de international arbeidersbeweging, met de leuze: ‘arbeiders van alle landen – verenigt u!’


Dit werk vereiste van Karl Marx de grootste persoonlijke offers. Hij en zijn gezien leden vaak onder armoede. Hij werd verbannen uit landen (twee keer uit Frankrijk en één keer uit België) en eindigde als een staatsloze in Engeland. Zo’n leven heft ook een grote tol geëst van zijn vrouw en familie. Vier van zijn zeven kinderen stierven op zeer jonge leeftijd.

Velen erkennen dat de ideeën van Karl Marx op verschillende gebieden van toepassing zijn: zoals economie, sociologie, geschiedenis, enzovoort. Maar noodzakelijke conclusive – revolutionaire maatschappijverandering – die wijzen ze af.

Maar dat is nu juist de kern van zijn werk. In de woorden van Marx:

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aanhaar te veranderen”.

Wat betekent het werk van Karl Marx voor jongeren van nu? Voor hun werk, leven en strijd?

Kom 6 mei naar de viering van 200 jaar Marx en 6 jaar JeS!  De antwoorden zoeken we samen  aan de hand van filmpjes maken en discussie voeren.

 

Lenin over de taken van de jeugd

Jongeren hebben een belangrijke rol gespeeld in de Oktoberrevolutie in 1917 in Rusland. Veel arbeiders, boeren en soldaten die hebben meegedaan aan de revolutie waren jongeren. Later hebben ze tussen 1917 en 1922 meegevochten tegen het Witte Leger en alle buitenlandse imperialistische legers, die de Sovjet-Unie binnenvielen en de  revolutie ongedaan wilden  maken.   In 1917, het revolutiejaar, waren er geen communistische jongerenorganisaties. Heel veel jongeren organiseerden zich direct in de Communistische Partij van de Sovjet-Unie bij de bolsjewieken, of ze werden actief in de sovjets, de raden.

Leren!

Jongeren spelen een belangrijke rol in de opbouw van het socialisme na de revolutie, ze gingen zich ook als jongeren organiseren in de Communistische Jeugdbond. In 1920 sprak Lenin op het Derde Congres van de CommunistischeJeugdbond over de taken van de jeugd in een socialistische maatschappij. Hij vatte hun taak in e e n woord samen: “Leren”.  De jeugd heeft de taak om te leren leven in een nieuwe, socialistische maatschappij.


Dit leren, waarschuwde Lenin, mag niet alleen bestaan uit het lezen van boeken: daaruit ontstaan alleen maar schriftgeleerden, mensen die feiten kennen maar deze niet kunnen toepassen wanneer dat nodig is.


Schriftgeleerden zijn een product van de kapitalistische maatschappij waar theorie en praktijk niet met elkaar worden verbonden. De jeugd heeft de taak, dat wat ze geleerd hebben, te gebruiken. Lenin raadde de jeugdbonden aan om te helpen in de fabrieken en bij het verbouwen van groenten, omdat er een enorme schaarste aan voedsel was.

Jongeren en socialisme

Door de voortdurende invallen van alle buitenlandse legers gestuurd door onder meer Engeland, de VS
en Frankrijk, moesten jong en oud veel tijd, menskracht en middelen besteden aan oorlog in plaats van aan de opbouw van het socialisme.  Het is daarom een enorme prestatie dat de Sovjetvolkeren, mede door de grote inzet van de jeugd, het voor elkaar hebben gekregen om het land binnen tien jaar van een achtergebleven, doodarm land dat van alle kanten werd aangevallen, te veranderen in een socialistisch land. Een land waar arbeiders het voor het zeggen hebben, waar de boeren land hebben, een land dat geï ndustrialiseerd is, waar iedereen werk heeft, waar de vrouwen rechten hebben, waar de jongeren naar school gaan en waar gewerkt wordt in het algemeen belang.

Jong en Strijdbaar, JeS, de jongerenorganisatie van de Rode Morgen wil van die geschiedenis leren om een jongerenorganisatie op te bouwen. Voor de revolutionaire strijd  voor het socialisme en voor de toekomst voor de jeugd.

Doe mee met JeS en verander de wereld

 

Bij JeS kun je alles leren wat je nodig hebt om te strijden voor een betere wereld. Leren hoe de maatschappij in elkaar zit, leren organiseren op je werk, in de vakbond of op school, internationaal organiseren met jongeren, arbeiders, vrouwen en meisjes.

Organiseren van onderop

Ook onder jongeren is er een groeiende ontevredenheid dat een steeds kleinere groep mensen veel geld en macht bezit. Die kleine groep laat anderen voor zich werken en doet alles om de uitbuiting zoveel mogelijk op te voeren en zo min mogelijk loon te betalen.

De overgrote meerderheid moet hard en veel uren werken om enigszins rond te kunnen komen of heeft helemaal geen werk of flexibele baantjes – of moet het doen met een minimale uitkering. Nederland is kampioen kruimelbanen. Als je kijkt naar het aantal volwaardige banen, dan is de werkloosheid onder jongeren 37 % (aldus hoogleraar arbeidsmarkt Wiemer Salverda in NRC).

Anderen zitten door oorlog, opwarming van de aarde en andere ellende zonder fatsoenlijke behuizing, water, voldoende voedsel en medicijnen. Elke dag sterven 17.000 kinderen van de honger (cijfer van FAO), terwijl er wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd wordt om iedereen te kunnen voeden. Oorlogen en honger en perspectiefloosheid drijven een record aantal mensen op de vlucht. Alleen al in 2016 verdronken 4220 van hen in de Middellandse Zee. Veel vluchtelingen worden in kampen gestopt, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden leven.


Voor jongeren die zich afvragen of dat niet anders kan, bouwt JeS aan een jongerenorganisatie van onderop.


Daarbij kan ieder zijn talenten inzetten en leren organiseren, leren spreken in het openbaar, strijdbaar vakbondswerk doen. Door het internationalisme van JeS ben je verbonden met strijdbare en revolutionaire jongeren in de hele wereld. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de Internationale Vrouwenconferentie waar inmiddels vrouwen uit meer dan 60 landen deelnemen en een platform voor jonge vrouwen is opgericht. De ondersteuning van Rojava in het Noorden van Syrië, waar Koerdische  en andere strijders ISIS hebben verjaagd en middenin de Syrische oorlogsellende een maatschappij opbouwen met gelijkheid tussen man en vrouw en gelijkheid van verschillende bevolkingsgroepen. De mensen in Sengal wordt nu gebombardeerd door Erdogan en hebben onze steun hard nodig.

Leren van de geschiedenis

Bij de opbouw van JeS wordt geleerd van de geschiedenis. 2017 staat daarbij in het teken van 100 jaar Oktoberrevolutie. In Rusland was er in 1917 een situatie waarin de heersers niet meer op de oude manier konden heersen en de gewone mensen, de arbeiders, soldaten en de boeren, niet meer wilden leven in ellendige omstandigheden, oorlog, honger en de ongenadige uitbuiting door de landadel en kapitalisten.


De gewone mensen konden winnen omdat ze een communistische partij hadden opgebouwd die het Russische volk naar de overwinning in de eerste socialistische revolutie kon leiden.


Ook nu worden zittende politici bij iedere verkiezing afgestraft omdat ze de maatschappij slopen ten gunste van de grote monopolies. En ook nu komt het aan op organisatie van de gewone mensen. Wil je daarover meer leren? Kom kom eens kijken bij JeS. De Jongerendag op 14 mei is daarvoor een goede gelegenheid!

jongeren voor het echte socialisme